U kent een jongere die zonder opleiding of werk thuis

Logo - Movements Emmen

Movements is het project waarin de gemeente Emmen investeert en waarbij vier kernpartners integraal samenwerken: De Kunstbeweging, Lampe Vitaal, Broekmann Personeelsdiensten en welzijngroep Sedna. Movements gaat uit van de gedachte dat jongeren kunnen breken met oude, belemmerende denk- en gedragspatronen. Dat ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en hun talent verder kunnen ontwikkelen binnen een activiteit. En vervolgens binnen een jongerenleerwerkbedrijf.

ANDERE BENADERING

In de visie van de gemeente en de vier kernpartners zijn kwetsbare jongeren in Emmen gebaat bij een ‘andere benadering van activering’. Bij Movements dagen zij zichzelf en elkaar uit om in actie te komen, zichzelf te (her)ontdekken en zo hun eigen kans op werk of school te vergroten.

U-THEORIE

In groepen van ongeveer 25 doorlopen de jongeren volgens de U-theorie van Otto Scharmer verschillende fasen: van bewustwording naar een piekmoment naar sociale activering. Zij ontvangen hierbij steeds gerichte coaching en gaan het contact aan met andere jongeren, (motor)organisaties en bewoners uit hun eigen buurt.

CULTUUR OF SPORT

Bij de start van het project maken de jongeren een keuze op welke manier ze hun talent willen ontdekken en een piekervaring organiseren. Ze kiezen voor een activiteit rondom kunst en cultuur of sport en beweging. Dit doen zij onder begeleiding van een jongerencoach van Sedna, samen met een projectleider vanuit De Kunstbeweging of een sportcoach vanuit Lampe Vitaal.

WAT MOVEMENTS OPLEVERT

Het resultaat van Movements is een nieuw perspectief voor de jongeren. Ze leren hun talenten en zichzelf beter kennen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren samenwerken en anderen daarin vertrouwen. Vervolgens kunnen de jongeren aan de slag bij een jongerenleerwerkbedrijf in Emmen, begeleid door een jobcoach van Broekmann Personeelsdiensten. Of ze gaan een opleiding volgen die helemaal bij hen past.